Zespół tworzą seniorki z terenu Gminy Słupno, które są aktywne społecznie, gotowe do śpiewania w każdej chwili. Łączą śpiew z obrzędami kultywując tradycję naszego regionu. Zespół promuje kulturę ludową przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w powiecie płockim i gminie Słupno. Ambicją członków grupy jest wyszukiwanie tych pięknych, często zapomnianych już piosenek i na nowo ukazanie ich uroku – poetyki tekstów i urody melodii.

Na zdjęciu członkinie zespołu