Zajęcia wokalne dla dzieci odbywają się we wtorki czwartki, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, w formie lekcji indywidualnych.