„Gulczewo w subregionie płockim”

Czwarta publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2020 r.

autorzy: Jan Ryszard Kalinowski, Grzegorz Chabowski

Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych lokalną historią. Zakresem czasowym obejmuje okres od średniowiecza po współczesności i dotyczy powiązanych ze sobą miejscowości: Gulczewa, Imielnicy, Borowiczek i Mirosławia. Zdecydowana część książki poparta jest historycznymi materiałami źródłowymi. Charakter opracowania jest zbliżony do publicystyki społecznej.

Na zdjęciu publikacja „Gulczewo w subregionie płockim”

„Bajki znad Słupianki”

Trzecia publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2019 r.

autorzy bajek: Marcin Zawadka, Bożena Wernik, Edyta Sobolewska, Ilona Konefał-Elgebaly, Jolanta Herc, Agnieszka Domińska, Eliza Pomianowska, Renata Adamkiewicz, Eliza Rokicka, Daria Ołdakowska, Kinga Kusińska, Aldona Owczarek

Książka jest zbiorem opowiadań adresowanych do naszych najmłodszych mieszkańców. Bajki niezmiennie uczą nas, bawią i rozwijają wyobraźnię kolejnych pokoleń młodych Czytelników. Do powstania tej publikacji przyczynili się mieszkańcy gminy Słupno wraz z dziećmi ze szkół, przedszkola i żłobka. Dziękujemy wszystkim autorom za chęć tworzenia oraz ilustratorom – cudownym dzieciom, za barwne, sympatyczne obrazki, które mam nadzieję, zachwycą zarówno dzieci, jak i rodziców.

Marcin Zawadka

Na zdjęciu publikacja „Bajki znad Słupianki”

„Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”

Druga publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2018 r.

autorzy: Piotr Drzewicki, Michał Korwin Szymanowski, Teresa Siwanowicz, Marek Siwanowicz, Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Iza Więcek

Publikowane w zbiorze artykuły na temat cmentarzy naszej gminy miały na celu przedstawienie historii miejsc pochówku z terenu gminy oraz udokumentowanie obecnego stanu zachowania grobów z przed 1945 roku, zarówno tych katolickich jak i należących do innych religii. Publikacja jest efektem pracy członków Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno w latach 2017 – 2018.

Michał Korwin-Szymanowski

Na zdjęciu publikacja „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”

„Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno”

Pierwsza publikacja wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie w 2017 r.

autorzy: Piotr Drzewicki, Michał Korwin Szymanowski, Teresa Siwanowicz, Marek Siwanowicz, Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Iza Więcek

Publikacja jest efektem pracy członków Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno w roku 2016. Publikowane w zbiorze artykuły, przygotowane przez członków Klubu, były pierwotnie prezentowane w trakcie cyklicznie odbywających się spotkań w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie. Teksty znajdujące się w zbiorze były pisane przez osoby związane z naszą gminą, dla jej mieszkańców, stąd często ich forma jest bardziej osobista niż naukowa.

Michał Korwin-Szymanowski

Na zdjęciu publikacja „Krzyże i kapliczki przydrożne ślady historii Gminy Słupno”