Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się we wtorki: grupa I godz. 15.15. – 16.00, grupa II 16.15 – 17.00.

Zabawy z językiem angielskim są skierowane do dzieci w wieku od ukończenia 4 r.ż. do 6 lat.

Założeniem zajęć jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno – ruchowych , zaś tematy oraz materiały do nauczania związane są zawsze z otaczającą dziecko rzeczywistością. Celem zabaw z językiem angielskim jest:

– umożliwienie dzieciom osłuchania się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim w toku różnych zajęć i zabaw;
– tworzenie sytuacji doskonalących pamięć ;
– budzenie zaciekawienia językiem angielskim;
– rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach;

Język angielski dla dzieci szkolnych

Zajęcia odbywają się w czwartki, w świetlicy wiejskiej w Słupnie: – dzieci w wieku 7 – 8 lat, godz. 15.00 – 16.00 – dzieci w wieku 9 -11 lat, godz. 16.15 – 17.15

Język angielski dla dorosłych

Zajęcia odbywają się w środy, w świetlicy wiejskiej w Słupnie:

Grupa początkująca – godz. 17.00- 18.00

Grupa średniozaawansowana – godz. 18.00 – 19.00

Grupa zaawansowana – godz. 19.00 – 20.00